Mordeela

Fonden Mordeela udbyder 7 botræningspladser
inkluderet erhvervsrettet afklaring

Formål: Vi ønsker at give stoffrie og ædru misbrugere et samlet tilbud: Efterværn; Social træning og erhvervsrettet afklaring. Vi betragter misbrugsbehandling som begyndelsen til et langvarigt opfølgningsarbejde hvor målsætningen er, at fastholde og støtte eleven i et stoffrit/ædrueligt liv samt give eleven en indholdsrig dag at stå op til. Derudover afklarer vi eleverne mod uddannelse eller arbejde.

Fonden Mordeela er godkendt til 7 pladser af Københavns kommune jf. Lov om social service § 107, jf. § 144 og bliver tilgængelig på Tilbudsportalen medio august. Formål er at tilbyde erhvervsrettet social botræning til ædru & stoffrie mennesker. Målgruppens alder: 25+
Ved indflytning er alle beboere aktivt søgende efter egen bolig.

Fremtiden

Fonden Mordeela er en del af FremtidenOnline ApS:

Book en forsamtale: Tag venligst kontakt til: Projektkoordinator, Steffen Ipland
Telefon: Mobil: 22 99 55 08 - eller send en mail: steffen.ipland@mordeela.dk  

Indskrivning
Ved forsamtalen er den konkrete, individuelle vurdering afgørende for, om Mordeela er det rette tilbud.

NB. Ved at koordinere og sikre helhed i indsatsen, hvad angår social integration af stoffri og ædru misbrugere, skal eleverne visiteres til tilbagefaldsforbyggende efterværn, erhvervsafklaring som botræningsmodul.

* Mordeela er ikke et behandlingstilbud og er derfor ikke i stand til at huse aktive misbrugere eller borgere med tunge psykiske lidelser eller svære fysiske handicap.

Det er en betingelse for indflytning på Mordeela, at borgeren er indstillet på at opholdet er frivilligt og dermed interesseret i at have en daglig beskæftigelse i form af aktivering, skole, arbejde, praktik eller læreplads.

Indflytning 1. september 2010
Jyllingevej 59, 2720 Vanløse

Uddybende information, bliver tilgængeligt på hjemmesiden mordeela.dk der er under konstruktion